Kawasaki Versys 650 ABS 95,00 €

Preis/Tag 95,00 €     
Preis/Wochenende 239,00 €     
Freie km     300km/Tag 500km/WE    
Preis/km 0,45 €
Sparwoche 323,00 € - 860km frei